GİRÎN

Tu digrî

Ew digrî

Li bin darekî

Beybun digrî.

Lat digrî,kevir digrî

Ji bo cendekî bê goristan

Ax digrî.

Temburda Aram digrî

Ber qadeki bîyanîda

Diwara dayêk ên şemî digrî.

Kaxiz digrî

Penus digrî

Li newalêk beq êk vinda digrî.

Sosin digrî

Berfin digrî

Qada mêran da

Ben digrî

Sê dar digrî

Sal digrî

Demsal digrî

Cendekê Pakrewanda

Gule ê xemgin digrî.

Tav digrî

Hiv digrî

Li bajarê Helepçe

Bombe ên kimya digrî.

Dojeh digrî

Bihuşt digrî

Sêlên sorda

Nan digrî.

Jin digrî

Mer digrî

Nig ên Seyit Rızada

Qevd ên zincar digrî

Sterk digrî

Birc digrî

Li zîndana Amed da

Şibak ên hesin digrî.

Ewr digrî

Baran digrî

Li hêla çep ê min da

Evîna şîn sor digrî.

BİNDEST

Berdin min berdin
Ev qeyd,ev ben,kelepçe
Ev her tişt qedex kirin
Divê ne bo me be.

Binêr;
Sterk,hîv,ax û xîç
Tev der û dora xweda tevger.

Binêr;
Asîman par kirî
Asîmanda însan meş.
Hêjî em neyîn
Hêjî em vinda.

Ey asîmana şîn sor
Bin teda xwîn bel
Xwîn kûp
Can bi nalîn
Can bi girîn.
Hêji tu bêdeng
Hêji tu bê şerm.

Ê ku ew çavnebar
Ê ku ew bindest
Sed hezar tifî
Sed hezar lehnet.

ROJ BİXEMLÎN

Bide dest ê xwe
Dil bişevîtîne bo min
Kolan kolan bigere
û çav bişkîne stêrkara.

Roj bixemlîn
Bi tav ê ra bigere
Dirêj kev bircanda
Û rewşame bikemrîn.

Gul be çîyakî welat da
Bibe sosin an Ji berfîn
Bê hempa be her alî
Bîhn belavke bo tav.

Hivê bihevîn
Dupişk bikuj
Salan bide pey hev
Bibe hêvî
Û bide kenandin rojê.

Evîn bijîne
Deyne sifrakî mezin
Têr bixwin em hemmî
Û bibehecîne mar ê kor.

DOZ

Sibê hêvar tim gilî

Neyar dibê tilîlî

Em binêrin her alî

Kî mayîye me bilî?

Em dibêjin biratî

Ne xweşe qe neyartî

Sed hezar car mixabîn

Em nabînin hovîti!

Bişevite poz a me

Zik têre ji soz a me

Em ji bibin serbixwe

Ê rumed be doz a me.

Mek hêsap ên pir piçuk

Nebin yekra em boçik

Bêjin emin ev merxas

Ê em nemrin wek kuçîk.

TİRS

Li cîhêkê nîv mîtro bi qilûz
Nikarim tevdim xwe
Û her seet
Biraştin goşt êm
Lêdan, tada ne xembun
Û ew behecîn, teqîyan
Li te gerîyan.
Nêrtin porê min
Bin çengê min
Û cîhek nehêştin
Bo ke te bibînin.
Û pozê minda
mû kişandin.
Neynuk fer fer
Ji goşt veqatîya
Û bi merceka
Lêkandin mujang ê min
Dîsa te nedîtin.
Qîrîna wan ket asîman
Ji lava kirin.
Û gotin, bese, bese
Veke çav ê xwe
Em ji te ê dî tişt naxwazin.
Û min hişk jida çav ê xwe
Bo ke te nebînin.

CERDEWAN

Cerdewan ê qun geni

Poz çilmisî ru tenî

Bimrî herî dojehê

Ê kî bêjê tu ganî.

Der û dorda fort avêj

Dev û destî tev qirêj

Welatê wi pir ruxîn

Bê fedî û dest desmêj.

Cerdewanê bê xîret

Ne hewceye jêr şîret

Sibê hêvar tirsonek

Peyvên ziman tev qîret.

Cerdewanê xwe firoş

Jîyanate wek kiroş

Ji bo ol û mêranî

Tu nabînî zemfiroş.

Çima heye cerdewan?

Hemmu bîne ber çawan!

Pirske wana bid bersiv

Boke tine NİŞTİMAN.